Eesti Avamere Vesiviljelejate Ühistu on tunnustatud tootjaorganisatsioon. Tunnustatud maaeluministri poolt 05.10.2020, käskkirjaga nr 156. Tootjaorganisatsiooni Euroopa Liidu tunnuskood on EST007.
Ühistu liikmed on: Avamere Kalakasvatus OÜ, Hiiumere Farm OÜ, Redstorm OÜ, Aviiso OÜ, Simuna Ivax OÜ, Karilatsi Kalamajand OÜ ja Leokitalu OÜ.
Liikmete kogutoodang 2020a oli 571,793t vikerforelli, 7t paaliat ja 3t tuura.