Eesti Avamere Vesiviljelejate Ühistu on tunnustatud tootjaorganisatsioon. Tunnustatud maaeluministri poolt 05.10.2020, käskkirjaga nr 156. Tootjaorganisatsiooni Euroopa Liidu tunnuskood on EST007.

Meie tegevus on saanud EMKFi rakenduskava järgi tootmis- ja turustamiskava toetust aastatel 2021, 2022, 2023!